www.domaincheck.net最平域名註冊$1.99
註冊域名送10GB免費網頁寄存空間

食譜/菜譜/recipe名稱︰日式冷豆腐的做法
調味料/醃料/材料︰嫩豆腐, 薑末, 蔥花, 柴魚片, 海苔絲, 淋醬汁,水, 柴魚素, 醬油, 味醂, 酒

 
【日式冷豆腐】

【材料】
嫩豆腐︰1塊
薑末︰適量
蔥花︰適量
柴魚片︰適量
海苔絲︰適量
淋醬汁:
水︰150cc
柴魚素︰1/2小匙
醬油︰1大匙
味醂︰1/2大匙
酒︰3大匙


【日式冷豆腐食譜/菜譜做法】

1.將所有淋醬汁的材料混合,以小火煮開即可熄火,待涼後冷藏備用。
2.將嫩豆腐盛於盤中,食用時依各人喜好將薑末、蔥花、柴魚片、海苔絲置於豆腐上,在淋上醬汁即可。
 
   

 其他豆腐的食譜/菜譜/Recipes


麻婆豆腐(20)


豆腐丸子(1)


麻婆豆腐(24)


豆腐魚卵三明治


荷葉豆腐(1)


臭豆腐泡菜鍋


砂鍋豆腐


于麻豆腐湯


鼓椒炒臭豆腐


蕃茄豆腐沙拉


焗烤蕃茄豆腐青醬


清蒸臭豆腐(2)


麻婆豆腐(16)


紅燒銀芽豆腐


麻婆豆腐(10)


味噌湯(2)


口袋豆腐


酥炸豆腐丸


酸辣湯


茄燒豆腐


皮蛋肉鬆拌豆腐


滷豆腐&滷蛋


麻婆豆腐蓋飯


豆腐味噌湯(1)


雜糧豆腐漢堡排


什錦豆腐煲


家常豆腐(2)


髮菜豆腐羹


創意麻辣臭豆腐


炸百頁豆腐


味噌豆腐湯


豆腐乳酪蛋糕


紅燒嫩豆腐(1)


清蒸臭豆腐(5)


清蒸臭豆腐(6)


肉末炒豆腐


碳烤臭豆腐


麻辣臭豆腐(5)


豆醬燒豆腐


鹹魚蒸豆腐


琵琶嫩豆腐


豆腐咖哩醬


腐皮豆腐捲


滷豆乾


百頁豆腐(1)


皮蛋紫菜拌豆腐


麻婆豆腐淋醬


麒麟豆腐(1)


香根嫩腐


鑲油豆腐


麻婆豆腐(7)


青菜豆腐肉片湯


豆腐布丁


魚香豆腐(1)


泰式豆腐湯


麻婆豆腐(15)


海鮮臭臭鍋


素鑲臭豆腐


秋葵拌豆腐


葷鑲臭豆腐


三杯豆腐


紅燒獅子頭


臭豆腐(1)


麻婆豆腐(19)


XO醬蒸百花豆腐


豆腐煲


三杯臭豆腐(2)


脆皮臭豆腐


白拌醬


麻婆豆腐(25)


麻婆豆腐(2)


回鍋豆腐


魚香豆腐


麻婆豆腐燴飯


香椿豆腐(1)


客家釀豆腐


滷油豆腐(1)


麻婆豆腐(28)


臭豆腐


脆皮豆腐(2)


蝦仁豆腐湯


麻辣臭臭鍋


麻婆豆腐(21)


肉醬炒油豆腐


雞家豆腐


蝦仁燒豆腐


紫菜素蠔


香煎豆腐(1)


麻婆豆腐(14)


老少平安


蒸臭豆腐(1)


滷三角油豆腐


豆腐丸子(2)


鑲豆腐(1)


炸金花


麻辣臭豆腐(3)


紅燒豆腐(2)


豆腐乳


蔥燒豆腐


椒鹽臭豆腐

食譜/菜譜/Recipes搜尋

HyperLink

HyperLink
   
  www.allcook.com  
40100227 豆腐