www.domaincheck.net最平域名註冊$1.99
註冊域名送10GB免費網頁寄存空間

食譜/菜譜/recipe名稱︰日式冷豆腐的做法
調味料/醃料/材料︰嫩豆腐, 薑末, 蔥花, 柴魚片, 海苔絲, 淋醬汁,水, 柴魚素, 醬油, 味醂, 酒

 
【日式冷豆腐】

【材料】
嫩豆腐︰1塊
薑末︰適量
蔥花︰適量
柴魚片︰適量
海苔絲︰適量
淋醬汁:
水︰150cc
柴魚素︰1/2小匙
醬油︰1大匙
味醂︰1/2大匙
酒︰3大匙


【日式冷豆腐食譜/菜譜做法】

1.將所有淋醬汁的材料混合,以小火煮開即可熄火,待涼後冷藏備用。
2.將嫩豆腐盛於盤中,食用時依各人喜好將薑末、蔥花、柴魚片、海苔絲置於豆腐上,在淋上醬汁即可。
 
   

 其他豆腐的食譜/菜譜/Recipes


紅白豆腐蝦仁蓋飯


麻婆豆腐(27)


滷油豆腐(1)


香煎豆腐


豆腐布丁


蒸豆腐丸子


雞家豆腐


紅燒銀芽豆腐


嫩煎黑胡椒豆腐


芙蓉炸豆腐


豆腐丸子湯


麻辣腸旺臭豆腐


宮保豆腐(1)


滷豆腐(1)


荷葉豆腐(1)


雜糧豆腐漢堡排


秋葵拌豆腐


麻婆豆腐蓋飯


琵琶嫩豆腐


髮菜豆腐羹


家常豆腐(3)


茄燒豆腐


胡蘿蔔醬


酥炸豆腐


肉醬炒油豆腐


豆腐丸子(1)


蕃茄豆腐沙拉


鼓椒炒臭豆腐


泡菜臭豆腐便當


酥炒臭豆腐


味噌湯(2)


紅燒猴頭菇


壽喜燒豆腐


泰式豆腐湯


臭豆腐(1)


鑲油豆腐


蔥燒豆腐(1)


紅燒豆腐(2)


鐵板薑汁豆腐燒


韭菜煎豆腐


自製豆腐乳


素蟹黃豆腐


麻婆豆腐(20)


香菇素丸


白玉肉末川湯


臭豆腐


豆醬燒豆腐


滷豆腐&滷蛋


豆腐香腸


麻婆豆腐(26)


清蒸臭豆腐


魚香臭豆腐


炸金花


辣醬豆腐餃


蕎麥吻仔魚拌豆腐


清蒸臭豆腐(5)


麻婆豆腐(3)


宮保豆腐


老少平安


鹹魚豆腐煲


百頁豆腐


海鮮胡麻豆腐


麻婆豆腐包


韓式海鮮豆腐鍋


魚香豆腐


豆腐煲


三杯臭豆腐


吻仔魚拌豆腐


麻婆豆腐淋醬


蒸臭豆腐(1)


蝦仁百頁豆腐


豆腐乳酪蛋糕


豆腐魚卵三明治


麻婆豆腐(28)


香椿豆腐(1)


福袋(1)


麻辣臭豆腐(5)


清蒸臭豆腐(2)


青蒜燒豆腐


鐵板豆腐(2)


鐵板豆腐(5)


家常豆腐(2)


白拌醬


回鍋豆腐


鐵板豆腐(3)


開胃翡翠豆腐


香椿豆腐


麻辣臭豆腐(3)


麻婆豆腐(29)


皮蛋紫菜拌豆腐


麻婆豆腐(7)


焗烤蕃茄豆腐青醬


什錦豆腐煲


麻婆豆腐(10)


油豆腐


家常豆腐


豆腐咖哩醬


三杯臭豆腐(1)


XO醬蒸百花豆腐


紅燒豆腐(1)

食譜/菜譜/Recipes搜尋

HyperLink

HyperLink
   
  www.allcook.com  
40100227 豆腐