www.domaincheck.net最平域名註冊$1.99
註冊域名送10GB免費網頁寄存空間

食譜/菜譜/recipe名稱︰日式冷豆腐的做法
調味料/醃料/材料︰嫩豆腐, 薑末, 蔥花, 柴魚片, 海苔絲, 淋醬汁,水, 柴魚素, 醬油, 味醂, 酒

 
【日式冷豆腐】

【材料】
嫩豆腐︰1塊
薑末︰適量
蔥花︰適量
柴魚片︰適量
海苔絲︰適量
淋醬汁:
水︰150cc
柴魚素︰1/2小匙
醬油︰1大匙
味醂︰1/2大匙
酒︰3大匙


【日式冷豆腐食譜/菜譜做法】

1.將所有淋醬汁的材料混合,以小火煮開即可熄火,待涼後冷藏備用。
2.將嫩豆腐盛於盤中,食用時依各人喜好將薑末、蔥花、柴魚片、海苔絲置於豆腐上,在淋上醬汁即可。
 
   

 其他豆腐的食譜/菜譜/Recipes


蟹肉豆腐羹


三杯臭豆腐(2)


油豆腐


麻婆豆腐(2)


椿芽拌豆腐


滷豆腐


麻婆豆腐(17)


豆腐布丁


鹹魚豆腐煲


開胃翡翠豆腐


沙茶羅漢燒豆腐


臭豆腐泡菜鍋


清蒸臭豆腐(6)


皮蛋蔥花拌豆腐


鹹魚蒸豆腐


琵琶嫩豆腐


麻婆豆腐(23)


泡菜豆腐鍋


胡蘿蔔醬


砂鍋豆腐


油豆腐什錦滷


臭豆腐


豆腐味噌湯(1)


蔥燒豆腐(1)


臭豆腐(1)


泡菜臭豆腐便當


韓式泡菜冷豆腐


糖醋豆腐


豆腐乳酪蛋糕


紅燒銀芽豆腐


芙蓉炸豆腐


嫩煎黑胡椒豆腐


鐵板豆腐(5)


滷油豆腐


麻婆豆腐(12)


麻辣臭豆腐(5)


清蒸臭豆腐(4)


麻辣臭臭鍋


吻仔魚拌豆腐


蟹黃豆腐(1)


魚香豆腐


什錦豆腐煲


香根嫩腐


辣拌素雞


麻婆豆腐淋醬


紅燒豆腐(2)


蕃茄燒豆腐


肉醬炒油豆腐


炭烤臭豆腐


魚燒豆腐


紅燒獅子頭


焗烤咖哩鮮蝦豆腐


素香油豆腐


香椿豆腐


紅燒嫩豆腐


香菇素丸


紅燒猴頭菇


麻婆豆腐(18)


青蒜燒豆腐


回鍋豆腐(1)


清蒸臭豆腐(1)


蟹黃豆腐(2)


碳烤臭豆腐


香煎豆腐


鐵板豆腐(1)


脆皮臭豆腐


雜糧豆腐漢堡排


釀豆腐


味噌湯(2)


麻婆豆腐(1)


日式冷豆腐


白玉肉末川湯


紅燒豆腐(1)


珍菇豆腐


老少平安


紅燒素獅子頭


海鮮臭臭鍋


麻婆豆腐(21)


麻婆豆腐燴飯


臘肉蒸豆腐


皮蛋肉鬆拌豆腐


焗烤蕃茄豆腐青醬


滷豆腐(1)


蝦仁燒豆腐


慈母豆腐心


清蒸臭豆腐(2)


客家釀豆腐


梅子燒百頁


和風白醬


鐵板豆腐(2)


炸金花


百頁豆腐(1)


茄燒豆腐


脆皮豆腐(2)


什錦豆腐煲(1)


麻婆豆腐(16)


麻辣臭豆腐(3)


脆皮豆腐(1)


泰式豆腐湯


味噌豆腐湯

食譜/菜譜/Recipes搜尋

HyperLink

HyperLink
   
  www.allcook.com  
40100227 豆腐