www.domaincheck.net最平域名註冊$1.99
註冊域名送10GB免費網頁寄存空間

食譜/菜譜/recipe名稱︰日式冷豆腐的做法
調味料/醃料/材料︰嫩豆腐, 薑末, 蔥花, 柴魚片, 海苔絲, 淋醬汁,水, 柴魚素, 醬油, 味醂, 酒

 
【日式冷豆腐】

【材料】
嫩豆腐︰1塊
薑末︰適量
蔥花︰適量
柴魚片︰適量
海苔絲︰適量
淋醬汁:
水︰150cc
柴魚素︰1/2小匙
醬油︰1大匙
味醂︰1/2大匙
酒︰3大匙


【日式冷豆腐食譜/菜譜做法】

1.將所有淋醬汁的材料混合,以小火煮開即可熄火,待涼後冷藏備用。
2.將嫩豆腐盛於盤中,食用時依各人喜好將薑末、蔥花、柴魚片、海苔絲置於豆腐上,在淋上醬汁即可。
 
   

 其他豆腐的食譜/菜譜/Recipes


鐵板豆腐(3)


豆腐咖哩醬


味噌湯(2)


臭豆腐泡菜鍋


麻婆豆腐(2)


臘肉蒸豆腐


麻婆豆腐(13)


麒麟豆腐(1)


味噌豆腐湯


百頁豆腐


皮蛋豆腐


麻婆豆腐(7)


麻婆豆腐淋醬


麻辣臭豆腐(1)


麻婆豆腐蓋飯


蔥燒豆腐


什錦豆腐煲(1)


椒鹽臭豆腐


韓式海鮮豆腐鍋


雞家豆腐


豆腐味噌湯(1)


碳烤臭豆腐(1)


紫菜素蠔


蕃茄燒豆腐


紅燒猴頭菇


麻婆豆腐(29)


蟹肉豆腐羹


麻辣臭豆腐(4)


自製豆腐乳


三杯臭豆腐(2)


清蒸臭豆腐(2)


素燴豆腐


沙茶羅漢燒豆腐


味噌烤豆腐


豆腐布丁


稻荷壽司(2)


山崩豆腐


麻婆豆腐(1)


蕃茄佐油醋


酥炒臭豆腐


清蒸臭豆腐(6)


泡菜臭豆腐便當


鑲豆腐(1)


麻婆豆腐(6)


麻婆豆腐(24)


麻婆豆腐(23)


脆皮豆腐(1)


皮蛋紫菜拌豆腐


炸豆腐


炸臭豆腐(1)


豆腐丸子湯


碳烤臭豆腐


麻婆豆腐(10)


辣拌素雞


蕃茄豆腐


酸辣湯


麻辣臭臭鍋


酒香豆腐


家常豆腐


開胃翡翠豆腐


鹹蛋蒸豆腐


砂鍋豆腐


麻婆豆腐


豆腐煲


油豆腐什錦滷


魚香豆腐(1)


蝦仁百頁豆腐


家常豆腐(3)


香菇素丸


珍菇豆腐


鐵板豆腐(5)


三杯臭豆腐


回鍋豆腐


滷豆腐


XO醬蒸百花豆腐


素鑲臭豆腐


糖醋豆腐


麻婆豆腐(25)


炸金花


豆腐丸子


慈母豆腐心


蔥燒豆腐(1)


清蒸臭豆腐


蝦仁燒豆腐


清蒸臭豆腐(3)


蟹黃豆腐(1)


揚出豆腐(1)


麻婆豆腐(14)


臭豆腐(1)


麻婆豆腐(19)


回鍋豆腐(1)


蝦仁豆腐湯


豆腐乳酪蛋糕


油豆腐


土司蒸豆腐


胡蘿蔔醬


炸百頁豆腐


香椿豆腐(1)


清蒸臭豆腐(5)


清蒸臭豆腐(4)

食譜/菜譜/Recipes搜尋

HyperLink

HyperLink
   
  www.allcook.com  
40100227 豆腐